Wkłady kominkowe typu 14 KW DANE TECHNICZNE NASZEGO WKŁADU KOMINKOWEGO typu 14 KW
1) Moc cieplna nominalna (moc ogrzewania pomieszczeń) 9,5 kW
2) Stało palność przy mocy cieplnej nominalnej 2,0 godz.
3) Trwałość palenia przy mocy zredukowanej10 godz.
4) Jednorazowy zasyp paliwa (drewno)ok. 8kg
5) Sprawność cieplna64,2%
6) Emisja CO ( 13 % O2 )0,4%
7) Strumień masy spalin10,4g/s
8) Odstęp części palnych od szyby1,5m
9) Masa161kg
10) Wymagany ciąg kominowy przy mocy nominalnej12 Pa
11) Temperatura spalin przy mocy nominalnej (średnia)440°C
12) Wymiary:wys. czoł. 483mm;
wys. całk. 520mm;
szer. czoł. 621mm;
głębokość 468mm
13) Wymagany otwór w obudowie bądź wnęce, potrzebny do wbudowania paleniska:szer. 920mm,
gł. 615mm,
wys. 2000mm
14) Średnica wylotu spalinow150mm / oz160mm
15) Wymagany ciąg przy mocy zredukowanej6 Pa
16) Paliwo:polana drzew liściastych: buk, grab, olcha, brzoza
17)Wymiary polan drewna liściastegodł. do ~ 330mm,
średn. do 150mm
lub obwód 480mm