Instrukcja montażu paleniska

Po dokonaniu zakupu kominka TARNAVVA i jego przetransportowaniu lub odbiorze od firmy przewozowej należy umieścić wszystkie elementy wkładu kominkowego, zdemontowane przez nas w celu zabezpieczenia w transporcie (tj. deflektor, klucz). Następnie należy dokonać wyboru miejsca do ustawienia paleniska.

Przed ustawieniem wkładu kominkowego w miejscu, w którym ma się znajdować, należy upewnić się, że podłoże posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i termiczną. Powinno ono być wykonane z materiałów niepalnych ( o min. grubości 15cm) np. cegła, beton, ceramiczne płyty ognioodporne. Jeżeli podłoże nie spełnia wymagań nośności, lub nie jest się tego pewnym, należy wezwać odpowiednią firmę z uprawnieniami budowlanymi, która dokona fachowej analizy i zaleci odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne np. wskazanie innego miejsca, spełniającego określone wymogi lub sposób rozłożenia ciężaru na większej powierzchni.

Palenisko powinno stać na specjalnym stojaku regulowanym naszej firmy mającym wys. od 370 mm do 440mm. Stojak ten ma budowę szkieletową, co umożliwia swobodny przepływ powietrza i automatyczne schładzanie kasety. Wkład kominkowy można ustawić również na ceglano-żelbetonowej podmurówce, w której zachować należy otwór o polu powierzchni 500 cm2, usytuowany centralnie pod kominkiem, w celu zabezpieczenia napływu powietrza potrzebnego do schładzania paleniska.

Nad kominkiem powinna znajdować się komora powietrzna o wys. min. 1m, z której, zbierające się tam, ciepłe powietrze wyprowadzane będzie na zewnątrz - do pomieszczeń - przez kanały rozprowadzające, bądź przez kratki, umieszczone na obudowie komory powietrznej.

Wkład Tarnavva dopuszcza się do montowania i stosowania w obudowie, ale w tym przypadku musi być zachowana odpowiednia odległość od materiałów palnych i palnych elementów budowlanych. (odległości te podane są dla każdego typu wkładu w danych technicznych, które na naszej stronie znajdziecie Państwo w dziale OFERTA -> WKŁADY KOMINKOWE.

Przed paleniskiem, zwłaszcza na podłożu, należy zachować minimalną strefę bezpieczeństwa, tj.100 cm, wykonaną z materiałów niepalnych (płytki ceramiczne, terakota, blacha) w celu zabezpieczenia podłogi przed ewentualnym żarem, mogącym wypaść z komory paleniskowej kominka.

W przypadku, jeżeli nie jest możliwe dotrzymanie strefy bezpieczeństwa, a w pobliżu paleniska znajdują się elementy palne, należy skonsultować się z firmą, specjalizującą się w branży izolacyjnej, która poleci, bądź wykona, izolację o odpowiedniej wytrzymałości termicznej .

Izolacja
IZOLACJE I ODLEGŁOŚCI PALENISKA OD ŚCIAN ZABUDOWY (WNĘKI)

W przypadku kominka obudowanego lub wbudowanego, należy zwrócić szczególną uwagę na, znajdujące się w bezpośrednim kontakcie z wkładem kominkowym, ceramiczne ściany budynku. Powinny one posiadać izolację termiczną z wełny mineralnej z jednostronną okładziną o grubości minimum 50mm, wytrzymałości termicznej minimum 750° C, gęstości 110 kg/m3 i współczynniku przewodzenia ciepła 0,038 [W/m K], ponieważ długie oddziaływanie ciepła na ściany powoduje ich pękanie. Zabrania się łączenia kominka z obudową, ponieważ w czasie palenia zwiększa się temperatura, co powoduje rozszerzanie się paleniska. W przypadku, gdy ściany pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany wkład kominkowy, wykonane są z materiałów łatwopalnych, należy wykonać obudowę kominka z materiałów ceramicznych o wytrzymałości temperaturowej min 1000° C, gr. min 10cm, a następnie wyłożyć od środka wełną mineralną o w/w parametrach.

Szczelina powietrzna w obudowie kominka, między zewnętrznymi zarysami paleniska, a wewnętrzną krawędzią obudowy, powinna wynosić: - przy ogrzewaniu grawitacyjnym 100mm (dla boków, tyłu); dla dołu 350mm, dla góry 1000mm, przy ogrzewaniu wymuszonym 50mm (dla boków, tyłu); dla dołu i góry j.w.

Wentylacja
WENTYLACJA NAWIEWNA

W celu zabezpieczenia dopływu powietrza potrzebnego do spalania, pod palenisko należy doprowadzić z zewnątrz budynku kanał o min. średnicy 80mm. Na przekrój kanału, przy doprowadzaniu powietrza, należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ może się zdarzyć, że inne urządzenia (np. piec c.o., wentylacja), które również mają określone wymagania, co do zapotrzebowania na powietrze w procesie pracy, nie zostały nim odpowiednio zabezpieczone i wobec tego należy im także zapewnić odpowiednią ilość koniecznego powietrza.
PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE:
1! Wyloty wyciągów, które są eksploatowane wraz z ogrzewaczem, w tym samym pomieszczeniu lub w pomieszczeniach połączonych wentylacyjnie, mogą sprawiać problemy.
Kratki wlotowe powietrza, jak i montowane na obudowie kominka czy kanałach powietrznych, mają być skonstruowane tak, aby nie zamykały się samoczynnie i nie mogły się zatykać np. kurzem. Wszelkie otwory wlotu powietrza do spalania nie powinny być zamykane.
2! W pomieszczeniu (bądź w pomieszczeniach połączonych), w którym użytkowany jest kominek, zabrania się instalowania mechanicznych urządzeń wyciągowych.

Podłączenie paleniska do komina

Wkład należy podłączyć do komina, którego ciąg kominowy, przy nominalnej mocy cieplnej paleniska, powinien wynosić 12 Pa. Jeżeli komin posiada za duży ciąg kominowy można zamontować na nim, lub na rurze przyłączeniowej, urządzenie dławiące lub regulujące ciąg. Ogrzewacz nie może być przyłączony do komina wraz z innymi paleniskami.

Przewody kominowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi: - Dz.U.nr 75 z 2002 r. poz. 690&140 ust.1 i 2 oraz &145 ust.1.
Przyłącz, urządzenia dławiące bądź regulujące ciąg kominowy, muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie i posiadających stosowne atesty.
Elementy przyłącza należy montować tak, aby uniemożliwić wypływanie na powierzchnię wkładu kondensatów, powstających w procesie spalania wilgotnego drewna. Palenie wilgotnym drewnem będzie powodowało zarastanie paleniska, przyłącza i komina sadzą.


RYSUNEK POGLĄDOWY MONTAŻU Rys. poglądowy montażu paleniska typu 12KW i 14KW. Odległość kratki komory ciepłego powietrza od stropu powinna wynosić min. 50 cm. Rys. poglądowy montażu paleniska typu 16KW i 18KW. Odległość kratki komory ciepłego powietrza od stropu powinna wynosić min. 50 cm.